X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)

Bu yazıda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz ve bize bağlı kullanıcılarımızı ilgilendiren birtakım yasal konulardan bahsedilmektedir.
6698 sayılı KVKK, temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra özel hayatın gizliliğini korumayı hedefleyen bir prensiple düzenlenmiş ve yasalarda yer almıştır.
İçinde bulunduğumuz iş birliği çerçevesinde şirketimizin üstelenmesi gereken roller olduğu gibi sizlerin de sahip olduğu bazı haklar vardır.

Faaliyet gösterdiğimiz MATRAX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ nezdinde sunduğumuz hizmetlerimizden faydalanan kullanıcılarımızın verilerini korumak bizler için en önemli husustur.
Bunların Türkiye Cumhuriyeti yasa ve kanunları çerçevesinde gerçekleştirilmesi çabalarımızın temelini oluşturmaktadır.
Kişinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgileri kişisel veri olarak tanımlanan kavram içerisinde yer alır. Kişisel veriler farklı kanunlar kapsamında işleme alınabilirler.
5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6698 Sayılı KVKK ve 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu bunlar arasında bulunmaktadır.
Gerekli olduğunda bu veriler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri bünyesinde de incelenebilirler.

Şirketimizin buradaki rolü, kişisel verileriniz daimî korunması için tüm yasal önlemlerin alınmasını sağlamaktır.
Bunun yanı sıra güvenliği en üst mertebede temin etmek ve hukuksal düzene aykırı olan veri ele geçirme girişimlerini engellemek de üstlendiğimiz önemli misyondur.
Prosedür ve yasalara uygun biçimde sağlıklı yapıda veri işleme sürecinin gerçekleştirilmesine katkılar sunmak görevlerimiz arasındadır.

Kişisel Verilerin Toplanarak İşlenmesi ve İşlenme Amacı

6698 Sayılı KVKK madde 4 uyarınca;

1.Kişisel veriler, yalnızca 6698 Sayılı KVKK ve diğer kanun hükümleri esas alınarak işlenebilir.

2.
Kişisel veriler işlenirken önceden belirlenmiş yasal unsurlara mutlaka uyumsağlamalıdır:

Dürüstlük ve yasal hukuk dinamiklerine uygunluk
Gerektiğinde şeffaf olma ve doğru bilgiler aktarabilme.
Nedeni belli amaçlar doğrultusunda işlenme.
İşlenme sürecinin yalnızca ilgili amacı kapsamasına dikkat etme.
Bilgilerin sadece yasalarda belirtilen süreler dahilinde işlenmesi ve elde tutulması.

İşlenmesi amacıyla kişisel verilerinizin toplanması süreci farklı yöntemler çerçevesinde Matrax Bilişim Teknolojileri firmamızın hizmet esaslarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Bu işlemler internet sitesi, mobil uygulama, ofis ve sosyal platformlar türündeki aracılarla gerçekleştirilebilir.
Yazılı, sözlü veya elektronik olarak toplama işlemi yerine getirilebilir.

Firmamızın hizmetlerinden aktif olarak yararlandığınız süre kapsamında verileriniz işleme alınmaya uygun olur.
Verilerin işlenmesi, firmamızla bağlantılı birtakım seminer ve eğitim etkinliklerine katılmanızla birlikte sitemizi ziyaret etmeniz dahilinde de işlenebilir.

İşlenen Kişisel Veriler Hangi Amaçla Kimlere Aktarılabilir?


Sisteme dahil edilen kişisel veriler, SSL ve lisans tescili ya da alan adı tescil hizmetleri kapsamında farklı kuruluşlara aktarılabilir.
Bunun yanı sıra sunucu aktivitesinde rol üstelenen yazılımları üreten firmalara da bu verilerin gerektiğinde gönderilmesi imkânlar dahilindedir.
Diğer taraftan çeşitli kredi kartı hizmeti veren kurumlar veya bankalar da bu verileri alabilecek oluşumlardır.

E-posta gönderim şirketleri, muhasebe işlemleri kapsamında elektronik belge incelemesi yapan kuruluşlar ve bazı analiz ve istatistik firmaları da bu verileri alabilecek kuruluşlardır.
Her birinin kendi ölçeğinde bir değerlendirme ve bilgi işleme prensipleri vardır. Bu yüzden kişisel verileri gerektiğinde talep edebilirler.
Firmamızın, kişisel verileri sizler adına ilgili kuruluşlara aktarmasının ardında yatan temel husus, aldığınız hizmetleri sizlere daha uygun ve yararlı hale getirebilmek amaçlıdır.

Bu işlem gerçekleştiğinde Matrax Bilişim Teknolojileri firmamızın çeşitli hizmet dinamiklerinden daha etkin faydalanabilir ve bunları kendinize göre iyi bir şekilde özelleştirebilirsiniz.
Hukuki açıdan güvenliğin temini, insan politikaları esaslarına uyumluluk sağlanması ve etkileşimin her zaman yasal bir zeminde ilerlemesi açısından kanunca yetkilendirilmiş birimlere bu veriler gerektiğinde iletilebilir.
Tüm bunlar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerine binaen gerçekleştirilir.

Kişisel Verilerin Toplanmasında Yöntem ve Hukuki Sebepler


Matrax Bilişim Teknolojileri firması bünyesinde ürün ve hizmetler daima yasal düzenlemelere bağlı olarak firma sözleşme prosedürlerine uygun şekilde sunulur.
Hukuki yükümlülüklere bağlı biçimde tüm hizmetlerin en iyi kaliteyle verilmesi adına kişisel veriler Matrax Bilişim Teknolojileri firması tarafından elektronik ortamda, yazılı veya sözlü olarak toplanabilir.
Genel veri toplama amacı bu olan süreçte ilgili veriler KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde öne çıkan kişisel verilerin işlenmesi şartları kapsamında 1 ve 2 numaralı maddelere binaen aktarılabilir veya işlenebilirler.

KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Yer Alan Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verilerin sahibi kişiler olarak haklarınızı korumak ve buna yönelik taleplerde bulunmak için Matrax Bilişim Teknolojileri firmasıyla iletişime geçmeniz halinde belirli bir süre zarfında destekler alabilirsiniz.
Aşağıda yer alan referans bilgilerle bulunacağınız talepler, içerik durumuna göre en fazla 30 gün içerisinde ücret alınmadan neticelendirilir.

Eğer beklenmedik şekilde bir maliyet durumu kendisini öne çıkarırsa o zaman bir ücret alınması gerekebilir.
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda hangi ücret tarifesi yer alıyorsa ilgili ücretlendirme bu doğrultuda gerçekleşir.

Bu husus kapsamında kişisel verilerin sahibi olan kişiler;


• Kişisel veriler işlenmiş mi bunun hakkında bilgi edinme,
• İşlenme gerçeklemişse buna yönelik bilgileri isteme,
• Veriler doğru amaçlarla kullanılmış mı ve amaca uygun hareket edilmiş mi bunu öğrenme,
• Veriler yurt dışında kime veya kimlere aktarılmış bunu öğrenme,
• Hatalı veya eksik veri işleme notasında bir düzeltme yapılması talebinde bulunma,
• Hatalı işlemlerde veri aktarımı yapılan kişilerin bildirilmesi talebini gerçekleştirme,
• Verilerin ilgili diğer kanunlar ve 6698 sayılı kanuna uyumlu işlenmesine rağmen bunun yapılmasını gerektirecek sebepler ortadan kalktıysa veri silinmesi talebinde bulunma,
• Veri silme sürecinde yine kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri kimler olduğunu öğrenme,
• Otomatik sistemlerle analizler çerçevesinde işlenen verilerin kişinin aleyhine bir netice çıkarması kapsamında kişinin itirazda bulunma hakkı,

Kişisel veriler işlenirken bir zarar oluşması durumunda oluşan zararın karşılanmasını talep etme hakkı, kişisel veri sahibinin temel hakları arasındadır.

Matrax Bilişim Teknolojileri firmasına yukarıda ele alınan haklar dahilinde 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereği kapsamınca bir talepte bulunabilirsiniz.
Bunu gerçekleştirdiğinizde bu haklardan yararlanma şansına sahip olursunuz.
İlgili talep için başvuruları doğrudan kanuna bağlı olarak yazılı şekilde Matrax Bilişim Teknolojileri firmasına iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizle ilgili merak ettiğiniz sorulara yanıtlar bulmak ve görüşlerinizi paylaşmak için [email protected] adresini her zaman kullanabilirsiniz.

Powered by WISECP
Top